Ta kontakt

TA KONTAKT

 

Hva kan jeg forvente når jeg tar kontakt?.

 

Her på Skrenten Fysioterapi etterstreber vi å være i en dialog med alle som tar kontakt med oss. Siden vi ikke har en egen sekretær, må dessverre store deler av denne dialogen gå elektronisk via mail/sms til du kommer i behandling og vi endelig kan få bli bedre kjent med deg.

 

Vi startet våren 2018 med inntaksmøter ca. hver 14. dag der vi vurderer henvendelsene vi har fått. Når du henvender deg trenger vi fødselsdatoen din, samt epostadressen din, for å få sendt deg spørreskjema slik at vi kan foreta forsvarlige vurderinger av alle som er i kontakt med oss. Vi benytter oss av Infopad, slik at alle dine opplysninger behandles ihht. gjeldende lovgivning i helsevesenet.


Henvendelser til instituttet sendes til post@skrentenfysioterapi.no eller benytt kontaktskjemaet litt lenger ned på denne siden (trenger da kun fornavn, epost og fødselsdato). Ønsker du å ta kontakt med de individuelle behandlerne finner du epost nederst på siden.

 PS. Vi minner om at epost/sms ikke er egnet for helseinformasjon eller annen sensitiv informasjon.

 Om du ikke ønsker å svare på spørreskjemaet, så vil du allikevel stå på vår inntaksliste, men vi har da ingen opplysninger om deg for å foreta våre vurderinger. Et alternativ er da å sende oss et brev der du forteller litt om deg selv og hva du opplever i din hverdag og kropp. Vår postadresse er: Skrenten Fysioterapi, Granåsbakken 8, 1410 Kolbotn.

 

Hvor lenge må jeg vente på behandling?.

 

Ventetiden avhenger av flere ting, bl.a. pågang og prioriteringer. På Skrenten Fysioterapi vil barn, ungdom og småbarnsforeldre med psykomotoriske lidelser og problematikk ha førsteprioritet i behandling. Noen vil derfor taes raskt inn, mens andre må vente noe, og enkelte dessverre vente lengre. Vi vil hele tiden forsøke å skape ulike tilbud til dere som vurderes av behov for vår kompetanse.


Vi har i 2019 hatt enorm pågang av henvendelser. Vi går kronologisk igjennom alle skjemapakker, og tar kontakt når vi har et behandlingstilbud til deg. Hører du ikke fra oss så er det fordi vi dessverre ikke har et behandlingstilbud til deg akkurat nå, men vi forsøker å opprette ny gruppetilbud slik at alle etterhvert skal få mulighet til å kunne jobbe med kropp og liv i et psykomotorisk perspektiv. Syns du allikevel det går for lang tid, ta gjerne kontakt.

         KONTAKTSKJEMA

 
 
 
 


Vi som jobber på Skrenten Fysioterapi har avtale med Oppegård kommune. Vi ber derfor om at de som ikke enten bor eller arbeider her først tar kontakt med psykomotoriske fysioterapeuter i den kommunen de bor eller arbeider i.


Det skal stå oversikt over hvilke fysioterapeuter som har avtale med din kommune på kommunens nettsider. HER kan du også finne en oversikt over psykomotoriske fysioterapeuter  over hele landet som er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund.Forberedelser til første time


Når du kommer til oss ønsker vi at du har svart på eller tenkt igjennom punktene nedenfor som omhandler generelle anamneseopplysninger:


1) Beskriv problemstillingen du tar kontakt for


2) Er det andre problemstillinger som påvirker hverdagen?


3) Nåværende familiesituasjon


4) Egen sykehistorie og eventuelle diagnoser


5) Slektens sykehistorie (det du har kjennskap til)


6) Medikamenter (både faste og eventuelle) - Inkludert smertestillende/sovepiller og andre reseptfrie medikamenter/tilskudd


7) Utdanning/yrkeskompetanse


8) Nåværende arbeidssituasjon og økonomisk situasjon


9) Fritidsinteresser


10) Tidligere (og nåværende) behandling - hva har vært nyttig for deg?


11) Dine relasjoner og støttespillere i hverdagen


SKRENTEN FYSIOTERAPI


Granåsbakken 8


1410 Kolbotn


Et lite fysioterapiinstitutt med fokus på psykomotorisk behandling.

Kontakt oss


Postadresse: Granåsbakken 8, 1410 Kolbotn

Email: Camilla@skrentenfysioterapi.no

             Lene@skrentenfysioterapi.no


ÅPNINGSTIDER


Mandag: 08.00 - 16.00

Tirsdag og Torsdag: 08.00 - 18.00

Onsdag: 08.00 - 16.30

Fredag: 08.00 - 16.00

Copyright © 2018 - 2019 Lene Hubak Fleischer/Camilla Gaarden Sundsbak.

All Rights Reserved.