Grupper

GRUPPER: Høsten 2020

Januar - Juni

Camilla og Lene holder grupper flere plasser i Nordre Follo kommune. Det er både små og store grupper og med noe ulikt innhold og fokus.


I gruppene tilpasser vi vårt fokus og vår kompetanse til de som deltar i gruppa. Det kan være et tema som jobbes med igjennom hele gruppe-serien, eller ulike tema innefor samme område.


Nytt denne høsten er yin-yoga gruppa på Tårnåsen Aktivitetssenter og at vi starter med kursaktivitet der vi vil ha smågrupper på 4 på Skrenten Fysioterapi.


Kursene vil gå over 6 ganger og hver økt vil vare 90 min. Fokuset vil være på å bli kjent med seg selv i et kroppslig perspektiv der vi lærer mer om våre kroppslig reaksjoner og tilstander og hvordan vi kan jobbe med våre symptomer som kommunikasjon fra kroppen. Lære om hvordan kroppene våre har sitt eget vokabular og på sin egen måte erfarer våre liv og skaper sine historier om hvordan livet oppleves. Vi vil så bruke denne lærdommen til å kunne "gå i dialog" med kroppen igjennom å utforske og sanse i opplevelsesbaserte øvelser med bevegelser og bevisstgjøring på kroppens ressurser og egen evne til tilhelning.


HØSTEN 2020 HAR VI DESSVERRE EN PAUSE I GRUPPEAKTIVITETEN KNYTTET TIL COVID-19. VI JOBBER MED Å FÅ PÅ PLASS ALTERNATIVER OVER VIDEO.

Et utvalg av grupper vi har hatt og har:


Psykomotorisk bevegelsesgruppe

Gølvgruppe (rolig gruppe med utgangspunkt i å bruke gulvet)

Innafor (gruppetiltak for de med traumeproblematikk)

Dansegruppe

Pust og bevegelse

Treningsgruppe

Yin-yoga gruppe (med psykomotorisk psykoedukasjon)


Vi har i tillegg kurs og undervisning for grupper om ulike aktuelle tema.


Er du nysgjerrig på noen av gruppene, ta gjerne kontakt med oss på epost. 


PS. Plassene er forbeholdt de som ønsker og har behov for behandling, og er ikke ett trenings - eller aktivitets - tilbud for øvrige.