Covid-19 informasjon

Bilde: lolapantravels.com

OPPDATERT INFORMASJON OM COVID-19Vi står nå i den største nasjonale krisen de fleste av oss har forhold oss til. Det har vært ett år preget av forvirring, redsel, usikkerhet og uvirkelighet. Og vi er i en unntakstilstand som påvirker oss alle på forskjellige måter. Her på Skrenten har vi jobbet og vil fortsette å jobbe målrettet for å ivareta helse både på samfunnsnivå og individnivå. Dette er en bro vi skal komme på andre siden av, og vi bidrar alle på vår måte for å holde den oppe. 

Nyheter som påvirker driften vår

Her vil vi oppdatere forløpende med nyheter som påvirker hvordan vi driver på Skrenten Fysioterapi.

23/1 - 21: Kommunen følger regjeringens retningslinjer og vi holder åpne. Vi holder åpne med forsterkede tiltak, dvs. øyenbeskyttelse for oss terapeuter i tillegg til munnbind.

22/1 - 21: Kommunen stenger alle fysioterapiklinikker. Foreløpig frem til 27.jan. Alle konsultasjoner (med få unntak) gjennomføres på video/tlf.

27/4 - 20: Vi er nå i Corona-drift, og dette vil vare inntil vi får nye føringer fra FHI og helsedirektoratet.

20/4 - 20: Vi mottok bransjenormen sent i går kveld, og er nå travelt opptatt med å tilrettelegge tiltak og iverksette rutiner for de av dere som må benytte dere av fysiske besøk på klinikken. Vi fortsetter å tilby konsultasjoner via video og telefon. Vi vil også utvide med møter ute for dere som trenger å møte oss, men ikke ønsker å utsette dere for risikoen ved og møtes innendørs.

17/4 - 20: Vi venter fortsatt på å få bransjenorm for vår videre drift. Det er siste frist for å legge den frem idag, så vi håper at den lanseres i løpet av dagen, så vi kan fullføre arbeidet for å gradvis åpne klinikken igjen.

7/4 - 20: Det er besluttet at fysioterapiklinikker gradvis kan åpnes fra 20.april, men med en bransjenorm for smittervern. Bransjenormen er nå under utvikling i samarbeid med FHI og skal gjelde alle fysioterapiklinikker. 

24/3 - 20: Vedtaket om stengning blir forlenget til over påske (t.o.m. 13.april).

15/3 - 20: Helsedirektoratet stenger alle fysioterapiklinikker. Vedtaket vil gjelde fra 16.mars til 26. mars.


 

Vi oppfordrer fremdeles de som har nytte av videokonsultasjoner å benytte seg av dette. Konsultasjoner i  klinikken gjennomføres med fastsatte avtaler og med FØLGENDE RUTINER.


Lene benytter seg av Aspit Meet for videokonsultasjoner og Camilla benytter seg av Pasientsky. Dette er begge tjenester som er krypterte og sikre ift. pasientkommunikasjon. Du kan benytte deg av ulike plattformer (pc, nettbrett og telefon). HER kan du lese mer om påloggingsprosessen med Aspit Meet, den er tilsvarende for Pasientsky.

Erfaringer med videokonsultasjoner


I løpet av dette året har vi gjort oss noen erfaringer med bruk av telefon og video. De fleste kvier seg for videokonsultasjoner, men vi erfarer at alle vi har snakket med opplever dette som et godt alternativ i denne perioden. Vi bruker litt tid på å utforske hva som gir oss en god kontaktflate. Trenger du hodetelefoner? Trenger du å finne deg en egen plass i huset? Trenger du å komme deg ut av huset? Gå en tur og sette deg på en stubbe? Kjøre deg en tur og parkere en plass der det ikke er så mange?

Trenger du å lage deg en plass der du kan sitte med pc-skjermen eller telefonen, slik at du slipper å se rett inn i skjermen?

Målet er at videokonsultasjonen skal gi oss en kontaktflate der vi kan være i relasjon med oss selv og hverandre. Vi trenger ikke nistirre inn i skjermen, eller holde øyekontakt hele tiden, men det er godt å kunne se og høre hverandre i en periode vi skal praktisere avstand.


Til deg som opplever at det er vanskelig å vite om du skal be om hjelp

når hele Norge er i unntakstilstand


Vi er her for å støtte dere. Vi blir ikke borte.

Vi har ulike roller å spille knyttet til å forhindre smitte samtidig som vi ivaretar hverandres helse.

Er du usikker, så send oss en sms også ringer vi deg opp og vi finner ut sammen hvordan vi kan stå i dette.

Du står ikke alene selv om vi nå skal praktisere avstand. Ta kontakt <3

Sorg og fortvilelse


Vi vet at i livet ditt har du opplevelser og erfaringer som gjør at du idag bærer på sorg og fortvilelse over det som ble dine livserfaringer og har vært med på å forme deg og hvordan du opplever verden. Når Norge nå har unntakstilstand er det forståelig at dette blir ekstra vondt og vanskelig for deg. Er du alene i sorgen og fortvilelsen i hjemmet ditt:

Du står ikke alene selv om vi nå skal praktisere avstand. Ta kontakt <3

Livskrise og selvmordstanker


Vi vet at viljen til å fortsette å leve kan svikte når belastningene akkumuleres med isolasjon og redsel i denne unntakstilstanden, fordi du allerede bærer på så mye av det vonde, uforståelige og uforutsigbare. Kjenner du at viljen svikter og tankene blir mørke:

Du står ikke alene selv om vi nå skal praktisere avstand. Ta kontakt <3 

Forsvar og aggresjon


Vi vet at når vi opplever fare eller trusler, så vil kroppen mobilisere ett forsvar basert på våre erfaringer og utgangspunkt. Det er umulig å reagere feil. Du kan kjenne på kampforsvar og oppleve aggresjon og frustrasjon. Du kan kjenne på fluktforsvar og ønske å ikke forholde deg til det som skjer. Du kan kjenne på frysforsvar der du opplever at du tilstivner eller opplever et kollaps der kroppen ikke klarer å bære deg. Alt dette ligger i oss mennesker som forsvar på trussel. Skulle dine reaksjoner eller de du lever med sine reaksjoner bli overveldende eller skremmende: 

Du står ikke alene selv om vi nå skal praktisere avstand. Ta kontakt <3


Bilde: Monica Westvold

Dissosiativt forsvar


Vi vet at jo større belastningen blir, jo mer vil dissosiative forsvar og fenomener iverksettes som beskyttelsestrategier. Om du skulle oppleve uvirkelighetsfølelse, tåkelagte tanker, tid som går uten at du får det med deg, en kropp som føles fremmed, diffus eller utvisket, minn deg på at dette er alt en del av det vi kaller dissosiasjonsforsvaret vårt. Det som er for mye nummes ned og kobles fra vår kontaktflate, så vi skal slippe å forholde oss til det som blir for mye. Men om den dissosiative prosessen er skremmende, og du føler du mister kontroll:

Du står ikke alene selv om vi nå skal praktisere avstand. Ta kontakt <3