Behandling

BEHANDLING

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

- en spesialisering innen fysioterapi med fokus på sammenheng og samhørighet i kropp og liv.

Psykomotorisk fysioterapi ble utviklet som metode på 1950 - tallet av Aadel Bülow-Hansen og Trygve Bråtøy, men har siden vokst til et stort fagfelt. Et fagfelt som involverer og inkluderer flere tilnærmingsformer der ulike psykomotorikere kan ha ulike tilnærminger. Spør din psykomotoriker hva som skaper basen for dens kompetanse om du er usikker på om det kan passe for deg. Felles for alle er forståelse av kroppen som opplevende og erfarende i vårt liv og vår hverdag, der bevisstgjøring, berøring og bevegelse er innfallsporter i behandlingsprosessen for å ivareta seg selv og skape de endringer man har behov for. Behandlingen tilpasses deg; dine problemer og utfordringer.

I indivduell behandling er det fokus på deg, din kropp og ditt liv sett i sammenheng og samhørighet. Vi går sammen med deg inn i din livshistorie slik den fortelles med ordene våre og med kroppen vår. Vi kan si at ordene skaper fortellinger og kroppen skaper fenomener. Sammen skaper disse vår livhistorie. Livet er nedskrevet i kroppen vår, i vårt reaksjonsmønster og vår relasjon til oss selv og våre omgivelser. De kroppslige fenomenene vi møter kan være smerter, utmattelse, stivhet, ulike former for ubehag, dissosiasjon, reguleringsvansker mm. Sammen med deg vil vi bruke vår kompetanse til å utforske (og kanskje utfordre) hva vi tenker om og opplever i kroppen vår, og skape et utgangspunkt og en prosess slik at du kan bedre ivareta deg selv og kroppen din i det livet og den hverdagen du står i.Vi har ulik størrelse på de ulike gruppene. Fra små grupper på 3 - 4 til grupper på opptil 8-10. Gruppene har ulike fokus og tilnærminger; fra ro og tilstedeværelse til vitalitet og lek.Kommunens informasjonsside med psykomotoriske grupper finner du her.
Med ujevne mellomrom vil det her komme informasjon om kurs. Vi setter også pris på å få innspill om hva dere har behov for eller lyst til å utforske mer i kursform. Det kan være alt fra stressmestring, angsthåndtering, traumeforståelse, langvarig smerteproblematikk mm.