Skrenten FysioterapiSKRENTEN FYSIOTERAPI


Den 1.oktober 2021 opphørte Skrenten Fysioterapi. Området er i stor utvikling med byggeaktivitet og omstilling, og vi så oss derfor nødt til å bytte lokaler. Vi har flytta inn sammen med dyktige kollegaer i et terapi- og trenings-fellesskap på Atlet Fysio. Vår nettportal for henvendelser vil foreløpig være www.koherenthelse.no.


Vi, på det siste skiftet av Skrenten Fysioterapi, takker for oss. Instituttet i Granåsbakken ble etablert i 1974 av Randi Grefslie og flere terapeuter har i løpet av årene jobbet i disse lokalene. Mange har søkt og fått hjelp og støtte her i de 47 årene Skrenten Fysioterapi har vært i drift, og vi takker for tilliten befolkningen og våre samarbeidspartnere har vist oss. 


Vi fortsetter ufortrødent vår daglige drift i v/Atlet Fysio i Kongeveien 47 på Sofiemyr, og håper at årene som kommer er fylt med like mange fine menneskemøter og gode samarbeid som de vi har lagt bak oss.


Med takknemlighet for det som ligger bak oss og med begeistring for det som ligger foran oss,

Camilla Gaarden Sundsbak og Lene Hubak Fleischer